Fredric

Vårt miljöarbete

På Alucon arbetar vi aktivt för att minimera vår miljöpåverkan genom hela vår verksamhet. Vi strävar efter en hållbar aktör inom aluminiumprofiler. Från produktionen till leveransen vidtar vi åtgärder för att värna om miljön.

Ett centralt fokus är på återvinning och resurshantering. Vi har implementerat system för att effektivt sortera och återvinna allt avfallsmaterial från vår skärstation. Alla metallspill omhändertas och skickas för återvinning. På så sätt minimerar vi svinnet av råvaror och aluminiumprofiler. 

Vidare är vi mycket noggranna med att ta tillvara på delar och material som kan återanvändas. Exempelvis sparar vi träpallar och emballage från inkommande leveranser för återbruk. Genom att kontinuerligt se över våra processer kan vi optimera resursanvändningen. 

Ett annat viktigt steg är att undvika onödiga transporter som belastar miljön. Vi samordnar våra leveranser för att minska antalet körsträckor och utför noggrann ruttplanering. På det viset begränsar vi koldioxidutsläppen från våra transporter. 

Vårt miljöarbete sträcker sig även till val av samarbetspartners. Vi väljer leverantörer och transportföretag med dokumenterat miljöfokus. Tillsammans kan vi uppnå bättre hållbarhet i hela kedjan. 

Alucon arbetar vi ständigt för att utveckla vårt miljöarbete ytterligare. Vi utvärderar och förbättrar kontinuerligt våra processer i syfte att minimera klimatpåverkan. Miljöarbete är en central del av Alucons kärnvärderingar.